Siječanj 18, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Stacionarni pčelinjak prema zakonu Republike Hrvatske jest pčelinjak na kojem pčelinje zajednice borave tijekom cijele godine. Prednosti stacionarnog pčelarstva naspram selećeg su: manji troškovi u samoj proizvodnji, manja mogućnost pogibelji pčelinjih društava, manja mogućnost zaraze pčela koje dolaze u kontakt s drugim doseljenim pčelama na istu pašu, pčele se manje uznemiruju te se time brže razvijaju i jačaju svoja drušva.
 
U početku bavljenja pčelarstvom svakako treba odlučiti o mjestu budućeg pčelinjaka. Veličina i tip zemljišta ovisi o tome jesmo li se odlučili za seleće pčelarenje ili stacionarno. Pčelinjak bi, ovisno o broju košnica, trebao biti udaljen od naseljenih mjesta, autocesta, vinarija, šećerana i sl. (vidi pravilnik o držanju pčela). Slijedeće što svakako treba imati u vidu je pristup pčelinjaku i udaljenost samog pčelinjaka.

Blizina raznovrsnih paša te izbjegavanje mjesta na kojima se učestalo vrše tretiranja poljoprivrednih površina također su važni za veće i kvalitetnije prinose pčelinjih proizvoda kada se radi o stacionarnom pčelarstvu. Svakako treba obratiti pozornost i na mogućnost gradnje ili postavljanja pratećih objekata uz budući pčelinjak zbog odlaganja razne pčelarske opreme.

Pčele odlaze na "pašu", odnosno u prikupljanje nektara, 2-3 km od pčelinjaka naravno u raznim pravcima, a kada u blizini nema dostatne - adekvatne pčelinje paše tada odlaze i mnogo dalje. Udaljenosti zavise od jačine i vrste paše za kojom idu, povezanost i konfiguracije terena i drugih manjih paša do najudaljenije paše, za tim na let pčela utječu vremenske prilike, duljina dana, godišnje doba, stanje pčela i ostalo.

Mana je svakako manji prinosi po košnici, ovisno o terenu pčele se više zamaraju u potrazi za nektarnom pašom koja će zadovoljiti njihov nagon, te eventualni nedostatak pojedinih paša koje pčele naravno ne osjećaju toliko koliko njihov vlasnik. Kako je u RH svijest od koristi koje pčele donose ne samo pčelaru već i kod oprašivanja bilja slaba, pčelari često teško nalaze adekvatne terene gdje lokalno stanovništvo ima razumijevanja prema toj svakako korisnoj grani poljoprivrede.

Koristi od oprašivanja poljoprivrednih kultura su nebrojene, počevši od većih prinosa poljoprivrednih proizvoda do smanjenja potrebe za raznim otrovnim pesticidima. Uvriježeno je mišljenje da koristi od pčelarstva imaju samo pčelari što nikako nije točno. Prednosti od pčela imaju kroz oprašivanje prije svih poljoprivrednici i okoliš znamo li da su kod oprašivanja pčele neumorni i vrijedni radnici.


Iz Zakona RH:

pčelinjak sa LR košnicamaPčelar je dužan postaviti pčelinjak tako da pčele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domaćim životinjama i javnom prometu.
Nije dopušteno postaviti pčelinjak na udaljenosti manjoj od 500 metara od proizvođačkih i prerađivačkih pogona i turističkih objekata tijekom turističke sezone.
Nije dopušteno postaviti pčelinjak na udaljenosti manjoj od 100 metara od autoceste, željezničke pruge i aerodroma. Izletna strana pri smještaju pčelinjaka ne smije biti okrenuta prema autocesti, željezničkoj pruzi i aerodromu.
Nije dopušteno postaviti pčelinjak na način da minimalna udaljenost između dva pčelinjaka bude manja od 500 metara međusobne udaljenosti.
Udaljenost između najbližeg pčelinjaka i registrirane oplodne stanice ne smije biti manja od 2000 metara.
Stacionarni pčelinjak do 20 pčelinjih zajednica kojem je izletna strana okrenuta prema tuđem zemljištu ili javnom putu mora biti udaljen od međe tuđeg zemljišta odnosno ruba puta najmanje 20 metara.
Ako u stacionarnom pčelinjaku ima više od 20 pčelinjih zajednica udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara, a od međe tuđeg zemljišta najmanje 20 metara.
Kada je udaljenost stacionarnog pčelinjaka u naseljenom mjestu manja od propisanih udaljenosti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka pčelinjak mora biti ograđen zaštitnom ogradom (zid, puna ograda, gusta živica) višom od 2 metra. Ova ograda mora biti sa svih strana pčelinjaka 2 metra duža od dužine izletne strane pčelinjaka i postavljena najviše 10 metara od izletne strane.


Zakon omogućuje za potrebe svog poljoprivrednog gospodarstva gradite gospodarske zgrade / pčelinjake i bez građevinske dozvole za poljoprivrednu djelatnost koje se grade prema tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona. Detalje provjerite kod lokalne uprave jer se razlikuju od županije do županije...

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme